skip to Main Content

Ordinær generalforsamling 2018 Onsdag 24. oktober 2018 kl. 17.30-19.00

Endelig dagsorden til GF 2018

Igen i år kommer arrangementet til at foregå på Hotel Radisson, samme location som DOS-kongressen, (lokale Reykjavik). Dette for at give alle vores medlemmer mulighed for at nå med til generalforsamlingen ved samtidig deltagelse i DOS-kongressen.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og afholdes fra kl. 17:30-19, inklusiv drikkevarer. Drikkelse er gratis for alle YODA medlemmer, men kræver tilmelding til arrangementet.

Seneste frist for tilmelding er 18. oktober 2018. Er du ikke medlem af YODA kan indmeldelse ske på dagen, men vi foretrækker at du melder dig ind på forhånd.

Tilmeld dig her

Efter generalforsamlingen er der “Afterparty”  på The Bird (Gammel Strand 44, 1202 Kbh K)

Valgoplæg fra opstillede kadidater

Jeg genopstiller som formand for YODA. Gennem mit nu 3-årige formandsskab har YODA udviklet sig mere hen mod den organisation jeg godt kunne tænke mig at YODA skal være. En forening for alle yngre ortopædkirurger uanset uddannelsesniveau og region. Det skal være en organisation med faglige tilbud til medlemmer på alle uddannelsesniveauer, men først og fremmest en social samlende organisation som skal styrke uddannelsen for og sammenhængskræften blandt yngre ortopædkiruger. Vi arbejder på det, men der er stadig et stykke vej og jeg er slet ikke færdig med at lægge mine kræfter i at opnå ovenstående. Derfor genopstiller jeg.

Casper Dragsted, nuværende formand, prækursist og PhD-studerende på Rigshospitalet.

Webmaster

Jeg har været webmaster i 3 år og genopstiller til posten i yderligere 2 år. Posten er spændende og arbejdet med den nye hjemmeside er fuldført. Jeg vil gerne være med til at sikre erfarende kræfter i YODA de næste 2 år.

Katrine Borum

Næstformand

Jeg stiller op som næstformand. Det seneste år har jeg været Regionsansvarlig i Øst, og selvom jeg gerne fortsatte denne post er jeg klar til at lægge flere kræfter i YODA. Jeg vil bl.a. fokusere på at fortsætte bestyrelsens arbejde med at synliggøre YODA i de andre uddannelsesregioner, arbejde videre med at gøre forårsmødet endnu bedre og fortsætte det gode samarbejde med DOS. Derudover sidder jeg i med i uddannelsesudvalget og vil gerne være fortsætte arbejdet med at højne kvaliteten af uddannelse for yngre ortopædkirurger. Såfremt jeg vælges til posten som næstformand glæder jeg mig til at fortsætte det gode samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, nye som gamle.

Sabine Simonsen, uklassificeret post-intro Herlev.

Forskningsansvarlig

Jeg genopstiller med glæde til posten som bestyrelsesmedlem og ansvarlig for forskningsudvalget. I mine 2 år som forskningsansvarlig i YODA har jeg blandt andet udviklet og afholdt forsknings-webinars halvårligt. Desuden har jeg med glæde varetaget og videreført arbejdet med YODA Best Paper konkurrencen og præsentation af interessante nye artikler. Såfremt jeg genvælges vil jeg fokusere på at højne kvaliteten af disse elementer frem for at tilføje et væld af nye. Jeg glæder mig til at samarbejde med den nye bestyrelse, forskningsudvalget og YODAs mange dedikerede medlemmer.

Søren Ohrt-Nissen, PhD, 1. års HU-læge, Hvidovre sygehus.

SO billede
Jeg stiller op som regionsansvarlig øst. Jeg har for nylig undervist på YODAs skadestuekursus og ønsker at engagere mig i uddannelsen af kommende ortopædkirurger. Jeg har nogle konkrete ideer til forbedring af skadestuekurset, og håber at kunne implementere disse med de øvrige regionsansvarlige.
Samtidig ser jeg gerne, at sociale aktiviteter bliver mere hyppige og vil derfor arbejde på at genindføre fredagsbarer med fagligt indhold.
Stillingen medfører også en plads i uddannelsesudvalget. Jeg ser frem til at arbejde på at tilbyde flere kurser via YODA, f.eks. bør region øst tilbyde et røntgenkursus, mens et kursus i modtagelsen af traumepatienter er et muligt supplement til du nuværende kurser.

Efter 2 år i YODAs bestyrelse er jeg klar til et år mere. Jeg har gjort mig gode erfaringer gennem det sidste år som regions ansvarlig i syd og har lyst til at følge op med endnu et år.

Næste års mål for region Syd vil være minimum et fagligt-socialt- fredagsbars arrangement pr halvår – jeg håber I kommer!

Vi ses til generalforsamlingen.

Kathrine

X